Juoksupalvelut

Juoksukoulut ovat viime vuosina lisänneet huimasti suosiotaan. Yksilökohtainen perehdytys juoksuun kuin muuhunkin liikuntaan madaltaa uuden harrastuksen aloittamisen kynnystä, kannustaa jatkamaan, vähentää vammariskejä, auttaa harjoittelemaan oikein sekä löytämään harrastuksesta sekä itsestä uusia ulottuvuuksia. Juoksun ja muun kestävyysliikunnan harrastamisella on huomattavia siirtovaikutuksia mm. terveellisempien elämäntapojen omaksumiseen, painonhallintaan, henkiseen hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Juoksukouluni periaatteisiin kuuluu osallistujien sisäisen motivaation vahvistaminen, yksilöä arvostava ohjauksellinen vastuuntuntoisuus, herkkyys ja vuorovaikutuksellisuus. Palveluille tunnusomaista on edullisuus, laatu ja lähestyttävyys. Kulku-juoksukoulun korkeampana pyrkimyksenä on tarjota uusia myönteisiä näkökulmia, suhtautumistapoja ja kokemisen muotoja itseen, kanssaihmisiin, ympäristöön ja elämään.

Juoksukoulu käy oivalliseksi keinoksi sekä työ- ja kaveriyhteisöissä luotujen että yksilöllistenkin päämäärien tavoittelemiseen. Suunnittelen palvelut tarpeillenne sopiviksi.

Juoksukoulut: Aloittelijat, Harrastajat ja Tavoitteelliset, Polkujuoksukoulu

Yksilö- ja pienryhmävalmennus

Vastaa